INFORMACIÓ CORPORATIVA

En virtut de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informen que aquesta web és propietat de CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L., amb domicili de Pol. Ind. El Vapor B-1, B-2, 08183 Castellterçol (Barcelona), amb N.I.F. B-61273330. Telf. 34. 938 66 82 74, entitat privada de dret espanyol, Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA T 29649, F 90, S 8, H B 158468.

PROTECCIÓ DE CONTINGUTS

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els texts, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. o dels seus llicenciadors, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l’accés al portal per part de l’usuari li atorga dret sobre aquest contingut, ni tan sols per a la seva mera reproducció per a ús personal.

REGISTRE D’USUARIS I XARXES SOCIALS

Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les dades personals proporcionades per l’usuari a través del formulari de recollida de dades, o a través d’altres mitjans, així com qualsevol altra dada o informació que directament o indirectament es derivi de la seva activitat a la Plataforma o xarxes socials de Casa Mas, seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L., degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és la següent:

Poder identificar a l’usuari i donar-li accés a les seccions, serveis, eines i / o funcionalitats del web i xarxes socials que resultin del seu interès.

Fer-li arribar la informació sobre activitats, esdeveniments i / o notícies que, si és el cas, ens sol·liciti o consideri la plataforma de manera raonable que li poden interessar.
Obtenir informació estadística dissociada.

Les dades personals seran tractades en tot moment amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat, d’acord amb la legislació vigent. En conseqüència, garantim que no seran, sota cap concepte, cedides ni comunicades a terceres persones o entitats per la plataforma.

L’usuari és l’únic responsable de les dades introduïdes a la Plataforma, de la seva veracitat i adequació a les finalitats per a les quals està destinada. En cap cas CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. farà una verificació de que la informació proporcionada per l’usuari és veraç, ni discriminarà positivament o negativament a cap tipus d’usuari que pugui voler accedir als continguts de la pàgina.

El portal no permet la distribució, gestió o comunicació de continguts que deteriorin la qualitat del servei. Està prohibida la facilitació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives sobre els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. consideri no apropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. es reserva la potestat de retirar del lloc web, sense previ avís, aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats del portal.

CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts.

De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per assegurar els principis de qualitat de CASA MAS ALIMENTACIÓN S.L. així com les normes aquí indicades.

Qualsevol usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent ha de saber que haurà d’assumir la responsabilitat dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa.